De Barometer

 

Sommige mensen kunnen aan de wolken zien wat voor weer het wordt. Ook de barometer wordt vaak gebruikt voor (onbetrouwbare) weersvoorspellingen.

De druk van de atmosfeer (de lucht om ons heen) kan iets zeggen over het weer dat ons te wachten staat:

Lage druk betekent vaak dat er slecht weer aankomt. Hoge druk betekent vaak dat het mooi wordt. Bij een lage druk is de kans op regen ook groter.

Om de luchtdruk te meten wordt een barometer gebruikt. Deze bevat een metalen capsule die samengeperst wordt bij hoge druk. Deze reactie wordt overgebracht naar een wijzer. Deze wijzer geeft op een wijzerplaat welk weer het kan worden en welke luchtdruk er heerst. Omdat een barometer reageert op luchtdrukverschillen wordt hij gebruikt om het weer te voorspellen.

(Blaise Pascal)

De luchtdruk wordt afgelezen in millimeters kwikdruk of in millibar (= hectoPascal). Hieronder staat een tabel waarin je kunt aflezen hoe zwaar de lucht per m3 is bij een bepaalde temperatuur. De temperatuur staat in Celsius en Kelvin

       

Hieronder kun je de computer en bepaalde luchtdruk opgeven ( in het witte vlak). Als je dan op de knop 'reken om' drukt, legt de computer uit welk weer er past bij de door jou opgegeven luchtdruk:

Verander de barometerstand

en 

lees wat het weer wordt

De barometer kan de verandering in de luchtdruk weergeven. Er zijn 2 soorten barometers: De kwik- barometer en de anero´de barometer. De kwik-barometer wordt vooral gebruikt in weerstations en de andere vooral thuis.

De barometer is een uitvinding van Robert Boyle (1627 - 1691).

Activiteiten

Leg uit en teken hoe de U-vormige kwik-barometer werkte die Boyle voor het eerst gebruikte om de luchtdruk te meten. De eenheid die bij die barometer hoorde was: mm kwik.

Bekijk de presentatie

Terug naar 'wolken en weer'

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie