Luchtdruk

Overal om ons heen zit lucht.

Deze lucht duwt op ons en alles om ons heen. Dit klinkt gek maar lucht heeft ook massa en volume. Dat betekent dat je die massa kunt voelen.

 

Stel dat de lucht wel op bijvoorbeeld deze silo's duwt, maar dat er niets in die silo's zit (lucht) om terug te duwen. Dan gebeurt er wat hier op de foto goed te zien is: de silo's worden, door de omringende lucht, in elkaar geduwd.

Stel je fiets een kant op. Als je je snelheid gaat vergroten, voel je de wind die daardoor ontstaat. Die wind ontstaat omdat je eigenlijk tegen de lucht aan fietst. Daardoor ontstaat wind.

    

Bij o.a. personenauto's wordt er, bij het ontwerpen, rekening mee gehouden dat de lucht de auto probeert tegen te houden. Hieronder zie je hoe de lucht wordt weggeduwd door de auto.

Lucht drukt zwaar op de wereld. Gelukkig kan de wereld die druk weerstaan. De kracht waarmee de lucht op alles drukt is, op het aardoppervlak, gelijk aan: 10 N/cm². Dit is te vergelijken met een massa van 1 kg/cm².

Luchtdruk kan gemeten worden. De eenheid van luchtdruk is millibar. aan het getal denken mensen het weer te kunnen voorspellen. Als je nu een getal tussen de 940 en de 1050 millibar invult, kun je lezen wat het weer wordt.

Verander de barometerstand

en 

lees wat het weer wordt

Activiteiten

1) Kan een klein, fladderend, vlindertje de luchtdruk net zo goed weerstaan als een olifant? Leg je antwoord uit.

2)  De luchtdruk wordt minder naarmate je hoger in de atmosfeer komt. Hoe komt dit?

3)  Is luchtdruk ongeveer hetzelfde als waterdruk? Leg je antwoord uit.

4)  Een luchtballon, gevuld met Waterstof, wordt op het aardoppervlak gevuld. De ballon stijgt tot zeer grote hoogte (Waterstof is lichter dan lucht). Is de ballon groter, of staat het doek van de ballon strakker op deze zeer grote hoogte? Waarom?

Doe de proef

Maak de hersenknerser

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie