William Thomson, Lord Kelvin

Meneer Kelvin was nieuwsgierig of er een laagste temperatuur bestond (hoe koud kan het maximaal worden?). 

Hij wist dat stoffen uitzetten bij warmte. Stoffen krimpen bij het wegnemen van warmte. Als je steeds meer warmte wegneemt (als het steeds kouder wordt), krimt de stof steeds meer. Maar... de stof houdt bij een bepaalde temperatuur op met krimpen. De molekulen staan dan ook stil. De temperatuur kan dan niet meer dalen.

(de grafiek klopt niet met de werkelijkheid maar dient als voorbeeld)

 

Er wordt gezegd dat Kelvin experimenteerde (midden 1800) met het verlagen van de temperatuur en het meten van de lengte van een stuk materiaal:

Kelvin ontdekte dat als de temperatuur daalde, materiaal korter werd. Kelvin kon berekenen dat  het krimpen bij -273,16 oC zou stoppen. Als materiaal niet verder krimpen kan, zo beweerde Kelvin, kan de temperatuur niet verder dalen (er kan geen warmte meer afgegeven worden), dan is het absolute nulpunt bereikt.

 

Meneer Celsius had bedacht dat het smeltpunt van zuiver ijs een mooi nulpunt was. Kelvin heeft echter de allerlaagste temperatuur gekozen. Het absolute nulpunt is daarom 0 °Kelvin. Volgens meneer Celcius is dat dus - 273,15 °C.

Als je wil weten hoe de temperatuurschaal van Celsius en Fahrenheit er uitzien vul je een getal in in onderstaande rekenmachine en je ziet de verschillen:

Kelvin
Celsius (°C) Fahrenheit (°F) Kelvin (°K)

 

 

Activiteiten

1) Hoeveel graden Celsius is 100° Kelvin

2) Wat is het verschil tussen het nulpunt van Kelvin en het nulpunt van Celsius?

3) Welk nulpunt is handiger en waarom?

4)  Naast Kelvin en Celsius, is er nog iemand beroemd geworden om zijn temperatuurschaal. Wie was dat en hoe zit zijn temperatuurschaal in elkaar?

Doe de proef

Maak de hersenknerser

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie