Elektromotor

Een elektromotor is een motor die wordt gevoed door elektriciteit. Er gaat geen benzine in maar elektriciteit. De motor kan elektriciteit omzetten in een beweging. Van deze beweging wordt gebruik gemaakt om allerlei machines te kunnen laten werken (bewegen).

De elektromotor kan bewegen omdat spoelen in een magnetisch veld worden gezet. Een elektromagneet maakt een magnetisch veld. Door dit magnetisch veld draait de rotor een klein stukje: de spoel is elektrisch geladen, de lading wordt aangetrokken of afgestoten in het magnetische veld.

Omdat door de beweging de volgende spoel in het magnetische veld komt en weer wordt aangetrokken of afgestoten, gaat de rotorspoel draaien.De elektromotor kan overal gebruikt worden waar een spanningbron aanwezig is. Deze spanningbron kan een batterij, een generator, een agregaat of een stopcontact zijn.

Activiteiten

1)  Geef een aantal (tenminste 10!) voorbeelden van apparaten die werken door een elektromotor.

2)  Bij een elektriciteitcentrale wordt ook gewerkt met elektromotoren. Waarom zijn de motoren nodig?

3)  In een windmolen zit ook een soort elektromotor. Probeer uit te leggen waarom er in een windmolen (die elektriciteit maakt) een soort elektromotor wordt gebruikt.

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie