Elektro-magnetisme

Een elektromagneet is een magneet die gemaakt wordt door om een ijzeren staafje een draad te wikkelen. Als dit gebeurd is wordt er door de draad een elektrische stroom gestuurd. Daardoor wordt de ijzeren staaf (kern) magnetisch. Als de stroom wordt onderbroken, is ook de staaf niet meer magnetisch.

Als je een fietsdynamo openmaakt, vind je een ronde magneet en een paar 'polen' (Noord en Zuid) van ijzer waaromheen een spoeldraad is gewikkeld. Als nu op de uiteinden van deze wikkeling een ampère-meter wordt aangesloten en de ronde magneet wordt, nadat hij dichtbij de ijzeren polen is gehouden, snel weggetrokken dan beweegt de wijzer van de ampèremeter. Wordt de magneet snel naar de ijzeren polen toegebracht dan slaat de wijzer van meter de andere kant uit: door de beweging van de magneet wordt er een stroompje opgewekt.

 

Magnetische kracht kun je ontdekken als, bijvoorbeeld, ijzer wordt aangetrokken. IJzer is een stof die wordt beinvloed door magnetische krachten.  Elektrische stroom en magnetisme zijn met elkaar verbonden.

Een magneet heeft een krachtveld, dat zichtbaar kan worden gemaakt met ijzervijlsel. Dit vijlsel krijg je door het vijlen van ijzer. Het 'zaagsel'dat door het vijlen wordt gemaakt heet ijzervijlsel. Het ijzervijlsel richt zich langs de magnetische krachtlijnen:

  

twee dezelfde polen tegenover elkaar geeft een ander krachtveld (links), dan twee verschillende polen tegenover elkaar (rechts).

 

 

Andersom werkt het ook: een elektrische strom kan er voor zorgen dat er een magnetisch krachtveld wordt gemaakt. Door dit krachtveld wordt er, zolang er een stroom loopt, een magneet gemaakt. Deze magneet wordt elektro-magneet genoemd.De elektromotor maakt ook gebruik van hetzelfde principe: laat steeds de stroom van pool wisselen en de magneet tussen de spoelen zal steeds aangetrokken worden door de wisselende polen. 

 

Activiteiten

1)  Probeer uit te leggen, met tekeningen hoe volgens jou de elektromotor werkt.

2)  Noem, tenminste, 5 apparaten waarbij de elektromagneet een zeer belangrijke rol speelt.

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

 

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie