Elektriciteit centrale

De meest gebruikte krachtbron in de elektriciteitscentrale is nog steeds stoom.

Het water wordt verwarmd door het verbranden van bijvoorbeeld aardolie. Het water wordt stoom en wordt  onder hoge druk door een turbine geperst. De turbine gaat draaien en brengt op deze manier een dynamo op gang die dan de elektriciteit gaat produceren.

Om te voorkomen dat er veel energie verlies optreedt wordt de energie onder hoge spanning 'verstuurd'. In de hoogspanningskabels  hoeft de stroomsterkte niet al te groot te zijn om toch veel energie te verplaatsen. Hierdoor is er weinig warmteverlies. Om het stroomgebruik wel veilig te laten zijn, wordt de spanning bij de woonwijken weer omlaag gebracht tot 230 Volt

verdeelhuisje in de binnenstad van Alkmaar

 

Activiteiten

1)  Worden er nog andere krachtbronnen gebruikt om een elektriciteitscentrale te laten werken? Zo ja welke.

2)  Bouw je eigen stoomturbine. Zie de techniekopdracht stoomturbine

Doe de proef

Maak de hersenknerser

Bekijk de presentatie

 

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie