De brug

Wanneer je bijvoorbeeld tegen een wijnglas tikt, ontstaat er een geluid van een bepaalde toonhoogte. Dit komt omdat het glas van dat wijnglas heel snel beweegt (trilt). De wind kan hetzelfde doen. Wanneer de wind tegen een voorwerp blaast gaat het bewegen. Als de wind precies hard genoeg waait en vanuit de juiste richting, kan een brug (bijvoorbeeld gaan trillen in zijn natuurlijke trilling.

De eigen frequentie zorgt er dan voor dat de trillingen steeds heftiger worden.

Dit gebeurde ook in 1940 bij de Tacoma Narrows brug. Er stond een zeer harde wind die de brug in zijn natuurlijke frequentie (trilling) wist te brengen.

Als je op de foto van de brug klikt, zie je een filmpje van de trillende en daarna instortende brug (1940). Je kan zien dat de trilling (de beweging in de brug) steeds heftiger wordt. Juist door deze toevallige filmopname is men bruggen anders gaan ontwerpen. 

Voordat men een brug bouwt, is er een uitgebreid onderzoek naar druk- en trekkrachten:

Ook de vorm van de brug en zijn peilers wordt bestudeerd en nauwkeurig uitgetekend.

Bij de Erasmusbrug in Rotterdam waren fouten gemaakt. De draden bleken bij windkracht 5 mee te gaan trillen. Je begrijpt nu waarom ze toen meteen de brug voor het verkeer hebben gesloten. Daarna zijn de brugbouwers meteen extra versteviging gaan aanbrengen (zie foto)

Activiteiten

1) Wat was de oorzaak van het instorten van de Tacoma Bridge?

2) Neem een tekenblad en maak een ontwerp van een brug voor over een groot ravijn. Deze brug moet door de plaatselijke bevolking zonder al teveel hulpmiddelen en gereedschap te maken zijn.

Doe de proef

Maak de hersenknerser

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie