Wat is Geluid

De Oude Grieken dachten 2500 jaar geleden al dat geluid bestaat uit trillingen in de lucht. De beroemde Aristoteles geloofde dat licht en geluid door de lucht gaan als golven in zee. Volgens hem kunnen licht en geluid dan niet door een vacuŁm (luchtledige ruimte) heen, omdat daarin geen lucht zit om de golven over te brengen. Maar het duurde nog bijna 2000 jaar tot iemand zo'n luchtledige ruimte kon maken om na te gaan of Aristoteles gelijk had of niet.

Aristoteles

In het begin van de zeventiende eeuw probeerde men de lucht uit glazen flessen te krijgen. Zij probeerden er zo achter te komen of een bel daarin nog geluid zou geven. Het is (toen) niet gelukt alle lucht uit de flessen te krijgen.

Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) heeft zich heel erg beziggehouden met geluid. De eenheid van geluidstrilling is ook naar hem genoemd: aantal trillingen per seconde wordt aantal Hertz (Hz) genoemd. Om geluid te kunnen maken is een snelle trilling nodig. Deze trilling moet eerst gemaakt worden.

Het voorwerp dat het geluid maakt, wordt de geluidsbron genoemd. Hoe sneller die trilling gaat, hoe hoger de toon zal zijn.

Geluid wordt door ieder mens op z'n eigen wijze ervaren (gehoord). Iedereen geeft z'n eigen uitleg aan dat wat hij hoort.

 

Om geluid te kunnen horen, moet de geluidstrilling (gemaakt door een bron) van de bron naar het oor vervoerd worden. Tussen de bron en de ontvanger: het oor, is een tussenstof nodig.

Geluid is van twee dingen afhankelijk:

1    de hoeveelheid trillingen per seconde (in Hertz). Bepaalt de toonhoogte

2    De hoogte van de golf (amplitude). Bepaalt de luidheid van het geluid (dB)

('televisie'beeld van een trilling door een oscilloscoop)

De tussenstof bepaalt hoe lang het duurt voordat je het geluid hoort. elk materiaal vervoerd het geluid met een unieke snelheid (snelheid door een stof is een stofeigenschap). Enkele voorbeelden:

lucht verplaatst geluid met een snelheid van 340 m/s

water verplaatst geluid met een snelheid van 1.500 m/s

steen verplaatst geluid met een snelheid van 5.000 m/s

Activiteiten

Doe de proef

Maak de hersenknerser

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie