Als je, voorzichtig, tegen een wijnglas (die klinkt het beste) tikt ontstaat er geluid. Bij een glas is goed te horen dat er trilling ontstaat. Dit geluid heeft een eigen frequentie. Als je diezelfde toonhoogte zingt, gaat het glas door de geluidsgolven meetrillen. Dit meetrillen noemen we resonantie. Een erg luide toon kan het glas zelfs laten springen omdat het glas dan heel erg mee gaat resoneren (trillen).

Klik op het plaatje en Anouk (een Nederlandse zangeres) laat in dit filmpje uit zien

dat ook luidheid  (dB) van geluid ervoor kan zorgen dat glas stuk gaat

Activiteiten

1) Neem twee dezelfde stemvorken. Zet ze tegen elkaar aan. Sla tegen de eerste stemvork en demp deze na één seconde door hem vast te pakken. Luister wat de andere stemvork doet. Schrijf een kort verslag.

2)  Hoe wordt dit effect genoemd?

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie