Georg Simon Ohm

(1787 - 1854)

 

bedenker van de, naar hem genoemde, 'wetten van Ohm' (1827).

Ohm is de eenheid van elektrische weerstand. 1 Ohm (Ω) komt overeen met de stroom van 1 Ampère (A) door een geleider (metaal) gemaakt door een bron bij een potentiaalverschil* van 1 volt (V) tussen de klemmen.

*op maar één van de twee draden staat een spanning. Daardoor is er een spanningsverschil tussen die twee draden. Dit verschil wordt potentiaalverschil genoemd.

Ohm heeft te maken met weerstand die stroom ondervindt. Een weerstand is als het ware een vernauwing van de de elektriciteitsdraad. In deze vernauwing is de geleidbaarheid minder. De ladingsstroom heeft dus meer moeite om zich te verplaatsen, kortom de (elektrische) stroom ondervindt weerstand.

Ohm heeft een aantal wetten (= formules) bedacht die het makkelijker maken om uit te rekenen hoeveel spanning (V) er in een elektrisch circuit (= stroomkring) staat:

U = I x R

U = de spanning (Volt)

I = de stroom (Ampère)

R = de weerstand (Ω)

Activiteiten

1)  's Avonds gaat automatisch het buitenlicht branden. Als er iemand stiekem over het tuinhekje klimt gaat er een sirene loeien. Er zijn allerlei soorten weerstanden. Veel weerstanden hebben hun eigen functie: lichtgevoelige weerstand, temperatuurgevoelige weerstand, enz. Probeer nog een aantal van dit soort weerstanden te verzinnen, op te zoeken en leg hun functie, in een apparaat, uit

2)  De vriezer heeft ook een speciale weerstand. Deze weerstand voorkomt dat de vriezer ontdooit. Hoe gaat dat in z'n werk?

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie