Alessandro Volta

(1745-1827) Italiaans natuurkundige.

"De zuil van Volta"

Volta deed onderzoek op verschillende natuurkundige gebieden, maar hij deed vooral onderzoek naar elektriciteit. Zijn belangstelling werd gewekt doordat hij zag dat de (vochtige) poot van een  dode kikker samentrok als deze in aanraking kwam met een metaal.

Door deze ontdekking kwam Volta tot de conclusie dat er elektriciteit opgewekt kon worden door geleiders met elkaar in aanraking te laten komen. Door zink (Zn) en koper (Cu) met elkaar te verbinden in een in zout gedrenkte doek. Zo ontstond een spanning van 0,8V. Volta ontwierp de eerste spanningsbron: het Volta-element. Door een aantal van deze elementen te koppelen (de zuil van Volta) werd een bruikbare spanningsbron gemaakt. In 1800 werd deze ontdekking bekend gemaakt. De eenheid van elektrische spanning (potentiaalverschil) werd Volt.

Activiteiten

1)  Volta had een natuurlijke spanningsbron ontdekt. Er zijn nog meer natuurlijke spanningsbronnen, noem er twee en vertel waarom dit spanningsbronnen kunnen zijn.

2)  Alleen spanning is niet genoeg om een lampje te laten branden. Er is nog meer nodig om een goede schakeling te maken. Wat is er nog meer nodig voor een werkende schakeling? Noem de elementen en teken een werkende schakeling. Leg ook uit waarom alleen spanning niet genoeg is.

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie