Energie

Energie kan niet worden gemaakt of vernietigd. Energie kan wel worden veranderd en gecontroleerd.

Volgens een rapport van het ECN (Energie Centrum Nederland) bestond het energieverbruik in Nederlandse huishoudens, eind 2014, gemiddeld uit 38% aardgas, 28% elektriciteit, 30% motorbrandstoffen en 3% uit overige bronnen. In het totaal wordt er gemiddeld 111 GJ per jaar verbruikt.

Bij dit energieverbruik wordt ongeveer 6429 kg CO2-gas uitgestoten. 1 kg CO2 heeft een volume van  ongeveer 557 liter gas.

5,8% van dat verbruik wordt duurzaam opgewekt. 1 Joule is hetzelfde als 1 W per seconde. Dat betekent dat als een lamp van 100 Watt precies 1 uur brandt, hij 3600 seconden (= 1 uur) heeft gebrand.

3600 x 100 = dan 360.000 J.

Maar 10% van de in Nederland geproduceerde stroom wordt duurzaam opgewekt, 3 tot 4% kwam uit kerncentrales.

 

Elektriciteit wordt gemaakt vanuit water, kolen en soms zonlicht. We veranderen de energiesoort uit deze stoffen in elektrische energie.

 

 

Als elektriciteit stroomt, wordt er automatisch een magnetisch veld gemaakt. In de elektriciteitcentrale wordt het omgekeerde gedaan: door een magnetisch veld te bewegen (zuidpool verandert in noordpool en weer terug), wordt elektriciteit gemaakt. Deze elektriciteit gaat via (koperen) draden naar de klant (wij).

Tijdens de weg van elektriciteitsfabriek naar de klant, verandert de spanning. Het verlaat de fabriek met een zeer hoge spanning. Via allerlei transformatoren wordt de spanning zover naar beneden gebracht dat het door ons, in huis, gebruikt kan worden.

Voordat de elektriciteit bij jou is, verandert de elektriciteit. Dit komt omdat het door de draden stroomt.

Als elektriciteit de centrale uitgaat, heeft het een enorm hoge spanning (V) Tijdens de weg die de elektriciteit door de draden volgt (met een snelheid van ongeveer 250.000 km/s), komt het langs transformatoren.

 

Steeds als er een transformator wordt gepasseerd, wordt de spanning verlaagd. Pas als de spanning 230 V is, kan de elektriciteit de huizen en andere gebouwen in.

 

(hier zie je een transformator (in het midden) die je in een nask-lokaal kan nabouwen)

 

Je kan een onderzoek doen naar de energie die bespaart kan worden als de neonbuizen in jouw leslokaal worden uitgedaan in de pauzes:

klik op de kWh-meter om te weten hoeveel batterijen aan energie er wordt bespaard als de TL-balken in het lokaal bewuster worden gebruikt

 

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie