Volume omrekenen

Definitie:

Volume is een afgeleide van lengte. Het spreekt dus voor zich dat de eenheid van de oppervlakte (V) is afgeleid uit de eenheid van de lengte. Omdat de eenheid van lengte de meter (m) is en het volume  m x m x m  is, is de eenheid van volume m3

"e + een getal" zegt hoeveel nullen er nog achteraan geschreven moeten worden

 

cijfers achter de komma

De wereld

 

de wereld (liters)

Amerika en Engeland

kubieke millimeter

hectoliter

kubieke inch

kubieke centimeter

liter

kubieke feet

kubieke decimeter

deciliter

kubieke yard

kubieke meter

centiliter

gallons (US Liquid)

 

 

milliliter

imperial gallons (GB)

Hier vind je een paar wiskundige vormen (lichamen) Van deze voorwerpen kan het volume (V) worden berekend. Kies 1 eenheid om in te meten.

Inhoud van een paar lichamen

Piramide

grondvlak (A)

hoogte (h)Volume

Afgeknotte piramide

grondvlak (Ag)

eindvlak (Ab

hoogte (h)


Volume

Rechte cirkelcilinder

straal grondvlak (r)

 hoogte (h)Volume

Holle cirkelcilinder (buis)

inwendige straal (r)

uitwendige straal (R)

hoogte (h)


Volume

Rechte cirkelkegel

straal grondvlak (r)

hoogte (h)Volume

Afgeknotte cirkelkegel

straal grondvlak (r)

straal bovenvlak (R)

hoogte (h)


Volume

Bol

straal (r)
Volume

Bolsegment

pijl (p)

straal grondvlak (r)Volume

Vat

 middellijn (D)

bodemmiddellijn (d)

hoogte (h)


Volume

      

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie