Massa, volume en dichtheid

 

MASSA (m)

Isaac Newton (1642 - 1727) heeft bedacht dat massa (het aantal kilogrammen dat een voorwerp weegt) kan worden uitgelegd als "een hoeveelheid materie (materiaal, stof) die weerstand biedt tegen het in beweging komen": Hoe meer massa, hoe moeilijker het is om  beweging te krijgen (of anders gezegd: hoe meer energie het kost om iets in beweging te krijgen). Daarnaast kan bepaald worden (uitgerekend worden) hoe groot de aantrekkingskracht op andere massa's is (gravitatiemassa)

Als de massa van een voorwerp bepaald moet worden, wordt daar een balans of een unster voor gebruikt.

De grootheid massa (m) wordt gemeten in de eenheid kilogram (kg)

 

VOLUME (V)

"Hoeveel ruimte neemt een voorwerp in?" Dit is de vraag die dan gesteld kan worden. Vaak kan dit met meetgereedschap (liniaal: lengte x breedte x hoogte) gemeten worden. Soms zijn er andere manieren nodig: bijvoorbeeld het onderdompelen van een voorwerp in water is dan de oplossing. Het verschil tussen het waterpeil van voor en na de onderdompeling is dan het volume van het voorwerp.

De grootheid volume (V) wordt gemeten in kubieke centimeter (cm³) of in liters

 

DICHTHEID

De dichtheid van een stof wordt bepaald door de massa per volume-eenheid: "hoe zwaar is een stukje materiaal bij een bepaald volume?"  De dichtheid van een stof is een stofeigenschap. Elke stof heeft z'n eigen dichtheid. Je kan de dichtheid van een onbekende stof te bepalen. Daarna kun je de stof die bij de bepaalde dichtheid hoort opzoeken in een tabel waar onder andere de dichtheden van allerlei stoffen instaan (BINAS)

 

De grootheid dichtheid (ρ) wordt gemeten in g/cm³

Massa = dichtheid x volume

 

Activiteiten

1)  Wat is jouw massa?  Waarmee kun je jouw massa bepalen?  Wat is de enige goede manier om jouw massa op te schrijven?

2)  Waarom is de totale massa van mensen die in een lift staan belangrijk. Leg je antwoord uit.

3)  Hoe kun je (makkelijk) jouw volume bepalen?  Leg deze werkwijze uit.

Doe de proef

Maak de hersenknerser

Bekijk de presentatie

 

 

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie