Isaac  Newton

Newton (1642-1727) is geboren in Woolsthorpe. Newton was een stille, eenzame man die het grootste deel van zijn tijd in zijn kamer op de universiteit van Cambridge doorbracht.

Op een dag zat hij onder de appelboom bij zijn moeder in de tuin. Nadat er een appel op zijn hoofd was gevallen, kreeg hij het idee dat de kracht die de appel deed vallen, dezelfde kracht is die planeten in hun baan houdt. Met dit idee is 'de wet van de zwaartekracht' ontstaan.

'De wet van de zwaartekracht' werd door Sir Isaac Newton in 1687 gepubliceerd.  Hij probeerde uit te leggen dat er een aantrekkingskracht bestaat tussen alle voorwerpen of massa's: Een appel valt naar de aarde als de boom hem loslaat.

(de titelpagina van het boek waarin Newton zijn idee publiceerde)

Op het moment dat een appelboom een appel loslaat (als de appel rijp is), valt de appel naar de aarde. Newton bedacht dat (omdat de appel naar beneden valt) er een kracht moest zijn die de appel naar beneden trok.  

Volgens Newton geldt diezelfde wet van de zwaartekracht ook voor geluid en licht: geluid 'valt' naar de aarde als de afstand tot de bron van dat geluid groter wordt.

Toen Newton eenmaal had vastgesteld dat er een kracht moest zijn die aan dingen trekt, rekende hij uit met welke kracht de aarde aan de maan trekt.

Dit deed hij met de volgende formule:     

F(kracht) = G m1m2 /d2  

(G is de zwaartekrachtconstante, m1m2 zijn de 2 massa's en d is de afstand tussen de massa's).

Twee lichamen met massa m1 en m2 op een afstand r van elkaar verwijderd, oefenen op elkaar een aantrekkingskracht uit die proportioneel is met het product van hun massa's en omgekeerde evenredig met het kwadraat van hun afstand.

F = G m1 m2 er / r2

waarbij -G=6.67 x 10-11 m3 s-2 kg-1

m1 en m2 zijn de twee massa's

r is hun onderlinge afstand en

er is de eenheidsvector gericht van de ene naar de andere massa.

 

Naast de wet van de zwaartekracht is Newton ook nog beroemd geworden door

'de 3 wetten van Newton'

 

1

Een lichaam  waarop geen kracht werkt, is in rust of beweegt zich eenparig (met constante snelheid) in een rechte lijn.

2

De versnelling a die een lichaam (een voorwerp) door een erop werkende kracht krijgt, is evenredig met deze kracht F en is gericht in de richting van de kracht. De versnelling is omgekeerd evenredig met de massa m.

F = m x a

3

Iedere actie zorgt voor een gelijke en tegengestelde reactie (bijvoorbeeld wrijving).

 

Activiteiten

1)  De wet van de zwaartekracht is volgens Newton overal te gebruiken. Probeer in ongeveer 40 woorden eens te beschrijven hoe een maanmannetje eruit ziet. Bedenk je dat de maan 6 X minder aan een massa trekt dan de aarde.

2)  Op welke manier heeft de massa van de maan invloed op de dingen die op aarde gebeuren? (getijdenverschillen bijvoorbeeld).

Probeer je antwoord uit te leggen.

Doe de proef

Maak de hersenknerser

bekijk de presentatie

 

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie