Balans

Een balans is een weegwerktuig. De balans is werkt zoals een kinderwip werkt, zoals hefbomen werken

.

Bij een balans wordt altijd de ene kant vergeleken met de andere kant: aan de ene kant wordt een voorwerp gelegd en aan de andere kant worden massastukjes (gewichtjes) gelegd. Er worden net zolang gewichtjes op gelegd totdat de balans in evenwicht ligt. Dan kan afgelezen worden welke massa het te onderzoeken voorwerp heeft (door de gewichtjes bij elkaar op te tellen).

De gelijkarmige balans (zie plaatje bovenin) is de oudste bekende balans. Een wijzer, precies in het midden, aan de armen (het juk), geeft de massa aan. Om van een voorwerp de massa te bepalen, worden massastukken gebruikt. De massastukjes zijn allemaal verschillend. Door het voorwerp (op de ene schaal) precies in evenwicht te brengen met de massastukjes (op de andere schaal), kan de massa bepaald worden. Door de massa van de massastukjes op te tellen kan de massa in gram worden weergegeven. Door niet met gelijke armen te werken kan je zelf met kleine massa stukjes grote massa's meten. Je moet dan wel rekening houden met de momentenwet.

 

Activiteiten

De massastukjes moeten eens in de zoveel tijd worden nagekeken. Er wordt gekeken of zij nog steeds de massa in gram hebben die aangegeven is op de stukjes.

1)  Kan de massa verschillen met dat wat er aangegeven is? Leg je antwoord uit.

2) In een ophaalbrug wordt eigenlijk ook gebruik gemaakt van een balans-achtige constructie. Dit om te zorgen dat de brug makkelijk omhoog kan. Probeer te tekenen hoe een ophaalbrug volgens jou werkt. Bedenk dat je soms niet alles, boven de grond, van de brug kan zien.

Doe de proef

Maak de hersenknerser

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie