Eenheden omrekenen

Geschiedenis van het System International:

In 1790 kregen Franse wetenschappers de opdracht om een nieuwe eenheid van standaarden voor de hele wereld te ontwerpen. Er werd besloten dat het systeem over de volgende voorwaardes moet voldoen:

-    Het systeem moest bestaan uit eenheden gebaseerd op natuurconstanten (dingen die in de natuur "altijd hetzelfde zijn").

-    alle eenheden behalve de basiseenheden moeten afgeleid worden uit de basiseenheden

-    vermenigvuldigingen van de eenheden moest in tienvouden (decimalen)

 

 

Pas in 1875 kreeg de rest van de wereld belangstelling voor de Franse ontwikkeling. Doordat er steeds meer landen interesse kregen in het Franse systeem werd het "Bureau International des Poids et Mesures" (BIPM) opgericht. Nu heet dit bureau anders: "Conférence Générale des Poids et Mesures" (CGPM). Pas in 1960 kreeg het systeem officieel de naam "Système International d'Unité". 

(egyptische balans)

Lange tijd heeft Groot-Brittannië een eigen metrische systeem gehad Enkele eenheden uit dit systeem zijn: feet, yards, inches, miles, gallons  etc.

Niet alleen Groot-Brittannië had z'n eigen systeem. Amerika heeft tot 1988 het Engelse systeem gevolgd. Amerika is van het Engelse systeem afgeweken omdat het internationale systeem beter was voor de handel.

Als je op een van de onderstaande grootheden 'klikt' kom je op een omrekenpagina

Een grootheid is iets dat je kunt meten (lengte, volume, massa, kracht, Ampère, Volt, enz.). De eenheid is de maat waarin je meet (meter, kilogram, liter, Ohm, Pascal enz.)

lengte

oppervlakte

druk

massa en gewicht

volume

energie bepalen voor verwarmen van water

 

 

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie