Grondeenheden

Allerlei onderzoekers hebben, na zeer veel onderzoek, een aantal eenheden afgesproken die altijd te gebruiken zijn. Uiteraard moet de eenheid wel passen bij datgene dat gemeten wordt. Bij onderstaand rijtje zul je een aantal onbekende eenheden tegenkomen maar... alle eenheden die je kent zijn samengesteld uit 1 of meer eenheden uit dit rijtje (dichtheid van een stof = een aantal gram/cm³ of snelheid van een voorwerp = een aantal meter/seconde).

De afkorting SI betekent 'Système International' oftewel: een internationaal afgesproken systeem waarin alle eenheden en grootheden zijn terug te vinden. Over de hele wereld wordt met diezelfde eenheden en grootheden gemeten en gerekend.

 

kilogram (kg)

De eenheid van massa. 

De waarde is bepaald door een cilinder (met bepaalde afmetingen) van een platina-iridiumlegering, bewaard in het Bureau International des Poids et Mesures te Sèvres.

(zo wordt de kilogram bewaard)

seconde (s)

Sinds 1968 gedefinieerd als 9.192.631.770 maal de periode van de elektromagnetische golf die behoort bij de overgang tussen de twee zeer fijne niveaus van de grondtoestand  2S van de cesium-isotoop 133Cs.

 

Meter (m)

In 1790 besloot de Franse regering een standaardmeter te maken, gedefinieerd als het veertig miljoenste deel van de aardomtrek (gemeten langs de meridiaan van de Parijse sterrenwacht). Er werd een standaardmeter van platina vervaardigd, Deze wordt bewaard in het Franse staatsarchief. Internationaal werd deze meter in 1875 aanvaard.

(zo ziet de meter eruit)

Sinds oktober 1983 is de meter in het SI gedefinieerd als de lengte van de weg die het licht in vacuüm aflegt in een tijd van 1/299.792.458 seconde.

Ampere (A)

De SI-eenheid van elektrische stroom.

Gedefinieerd als de sterkte van een constante elektrische stroom die in twee rechtlijnige, evenwijdige geleiders van oneindige lengte en verwaarloosbare cirkelvormige doorsnede, in vacuüm geplaatst op een onderlinge afstand van 1 meter, per meter lengte een kracht tussen deze geleiders opwekt van 2 * 10-7 newton.

 

Kelvin (K)

De eenheid van absolute temperatuur in het SI, gelijk aan het 1/273,16 gedeelte van de temperatuur van het tripelpunt van water (dit betekent dat bij deze temperatuur het water in 3 fasen voorkomt: ijs, water en damp) Deze drie fasen zijn in evenwicht. Een voorwaarde is wel dat de druk in de omgeving precies 611,73 Pascal moet zijn)

 

Mol (mol)

Een hoeveelheid stof die evenveel deeltjes (moleculen, ionen, enz.) bevat als er koolstofatomen zijn in 12 gram van de koolstofisotoop 12C: veelal aangeduid met het symbool NA, en ongeveer gelijk aan 6,022 14 × 1023.

 

Candela (cd)

 

De SI-eenheid van lichtsterkte. De lichtstroom die in een bepaalde richting per eenheid van ruimtehoek wordt uitgezonden.

Op dit moment zijn er wetenschappers die vinden dat de 'seconde' zoals die nu is gedefinieerd, afgeschaft moet worden. Zij vinden dat het tijd wordt de seconde in het rijtje afgeleide eenheden te plaatsen.

Als een slinger van 1000 mm, met een massa van 1 kg onder een hoek van 30 graden wordt losgelaten, duurt het een bepaalde tijd voordat die massa weer op startpunt is teruggekeerd. De tijd die die slinger er over doet noemen we vanaf nu 1 seconde.

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie