uitzetten van vloeistoffen

Wanneer je een vloeistof warm maakt, zal hij gaan uitzetten. Er is een uitzondering. Water zet ook uit als het kouder wordt. Als water ijs wordt, komt er meer ruimte tussen de moleculen. Daardoor wordt bevroren water lichter dan vloeibaar water. Omdat ijs lichter is dan water, blijft het drijven.

 

In het plaatje zie je dat de warmere vloeistof in de achterste erlenmeyer hoger staat dan is de voorste. Voor het verwarmen zat in allebei een even groot volume.

Al bij een temperatuurstijging van 15 Celsius kan de vloeistof zoveel gestegen zijn als op dit plaatje. De uitzetting van een vloeistof is veel groter dan van een vaste stof. Alleen een gas zet nog meer uit dan een vloeistof. Bij een luchtballon wordt de lucht verwarmd. De lucht gaat zover uitzetten dat de stof van de ballon helemaal strak komt te staan. Tijdens het door de lucht varen, wordt de lucht steeds verwarmd waardoor de ballon blijft drijven.

Activiteiten

1) Zetten alle vloeistoffen uit?

2) Geef een voorbeeld uit het dagelijks leven waardoor je weet dat warme vloeistoffen gaan uitzetten?

3) Wat zet meer uit; een vloeistof of een vaste stof?

4) Bedenk een proef waarmee je kunt aantonen dat het volume van water groter wordt, als het ijs wordt.

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie