parachute

Als je uit een vliegtuig valt, zal de snelheid waarmee je valt, steeds groter worden. Hierdoor wordt de luchtwrijving (de kracht waarmee de lucht de parachutist probeert tegen te werken) ook steeds groter. 

Er komt een moment waarop de luchtwrijving net zo groot is als de zwaartekracht. Je snelheid zal dan niet verder meer toenemen (er wordt net zo hard, door de lucht, geduwd als, door de aarde, getrokken).

De versnelling (hoeveel snelheid er p/s bijkomt) is op dat moment dan ook nul.

Als dan de parachute open gaat is de luchtwrijving veel groter dan de zwaartekracht. Je snelheid zal daarom afnemen. Als de luchtwrijving dan weer gelijk is aan de zwaartekracht blijft je snelheid weer constant. De versnelling (a) is dan weer nul.

Activiteiten

1) Hoe groot is de versnelling als de snelheid niet verandert?

2) Waarom neemt na een tijdje vallen je snelheid niet meer toe?

3) Waarom neemt je snelheid af op het moment dat de parachute opengaat?

4) Wat weet je van de zwaartekracht en de wrijvingskracht op het moment dat de versnelling   0 m/s2 is?

Doe de proef

Maak de hersenknerser

bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie