Gabriel  Daniel Fahrenheit

Duitse natuurkundige die leefde van 1686 tot zijn dood in Den Haag in 1736.

In 1717 kwam Fahrenheit naar Amsterdam om daar privéles te geven in natuurkunde en optica. hij maakte ook natuurkundige instrumenten zoals barometers en thermometers.

De thermometer die tot op dat moment bestonden waren niet zo best: er waren verschillende schaalverdelingen en men gebruikte verschillende vloeistoffen in thermometers. Fahrenheit maakte de eerste thermometer die gevuld was met alcohol. Later ontdekte hij dat met kwik de temperatuur nauwkeuriger was te meten.

Fahrenheit nam op de thermometer 2 vaste punten aan: in 1709 was het in zijn geboortestad Danzig heel erg koud. De plaats waar het kwik toen stond, gebruikte hij als 0º-punt. Met dezelfde thermometer nam hij zijn lichaamstemperatuur en noemde dat toen 100º. De afstand tussen de 2 streepjes verdeelde Fahrenheit in 100 gelijke stukjes.

 

Water bevriest bij 32º F maar in 1721 ontdekte Fahrenheit dat dit niet altijd zo hoeft te zijn: als het water helemaal stilstaat, kan het water veel kouder worden dan 32º. Dit water wordt 'onderkoeld water' genoemd. Zijn experimenten met onderkoeld water zijn beroemd geworden.

Hieronder kun je ºFahrenheit omrekenen in ºCelsius en Kelvin. Als je wilt weten hoeveel graden ºF bijvoorbeeld 100 ºC is, typ je dat gewoon even in:

 

Fahrenheit
Celsius (°C) Fahrenheit (°F) Kelvin (°K)

 

 

 

Activiteiten

1)  In welk land wordt º Fahrenheit nog steeds gebruikt om de temperatuur te meten? Heb je daar een verklaring voor?

2)  Welke andere wetenschappers hebben zich bezig gehouden met temperatuur meten? Noem hun namen en geef hun temperatuurschaal.

3) Waarom is de lichaamstemperatuur geen nauwkeurig ijkpunt?

4)  Volgens de temperatuurschaal van Celsius was Fahrenheit ziek toen hij zijn thermometer ging ijken. Klopt dit? Leg uit.

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie