WaterZuivering

Na zuurstof is water wat je lichaam het meest nodig heeft. Ons lichaam bestaat voor 75% uit water en voor 25% uit vaste stoffen. Door uitademing, transpiratie en uitscheiding (urine) verbruiken we ongeveer 3 liter! water per dag (= ongeveer 10 glazen per dag). We moeten deze voorraad regelmatig aanvullen om ons zo goed mogelijk te blijven voelen. Om deze watervoorraad aan te vullen moeten we tenminste 8 glazen water per dag drinken. De andere 2 glazen water halen we uit ons eten.

Er is een heleboel water op onze aarde. Ongeveer 1.360.000.000 km≥ (1 km≥= zoveel als een bak van 1 kilometer lang, 1 kilometer breed en 1 kilometer hoog!)

 

Dit water is verspreid over verschillende plaatsen:

ZeeŽn en oceanen (97.2% = 1.321.920.000 km≥), 

IJskappen en gletsjers (2.15% = 2.857.780 km≥),

Rest: Diepe grondwater, Oppervlakkig grondwater, Capillair water, Rivieren, Zoute en brakke meren, Zoetwater meren, Waterdamp in de lucht (wolken).

Maar 0ngeveer 7% van al dat water is geschikt of kan geschikt gemaakt worden om te drinken!

Als je de kraan opendraait, komt er schoon, helder water uit. Het water is zo schoon, dat je het kunt drinken. Dat water komt uit een fabriek. Natuurlijk moet de fabriek dat water ergens vandaan halen. Gelukkig is er overal water: In wolken, in de zee, in rivieren en meren, en in de grond.

Hoe komt dat water daar nu eigenlijk? Als de zon op het water schijnt, wordt het water een beetje warm: het verdampt. Kleine druppeltjes, zo klein dat je ze niet kunt zien, stijgen omhoog. Als je een heleboel van die druppeltjes bij elkaar hebt, krijg je een wolk.

De wolk wordt door de wind naar het land geblazen. Als de wolk koud wordt, vallen de druppeltjes er weer uit. En dan heb je een lekker regenbuitje. Die regen valt natuurlijk op de grond. In het IJsselmeer of in de zee.
En zo begint het dan weer opnieuw.

Er zit heel veel water in het IJsselmeer. Dat is nog geen drinkwater. In een grote waterfabriek wordt dat water heel goed schoon gemaakt, Dat wordt zuiveren genoemd.

Toch is die lange reis van dat water nog niet helemaal voorbij. Het water dat je hebt gebruikt komt in het riool. Dat gebruikte water wordt in een andere fabriek weer goed schoongemaakt. Het komt dan weer in een kanaal, rivier of in de zee uit. En dan kan het weer verdampen tot wolken. Zo is het cirkeltje rond.

 

Een watertoren dient als opslag voor drinkwater. Vroeger toen de waterdruk nogal eens wisselde, zorgde de watertoren voor een constante druk op het waterleidingnet. Hierdoor kregen de mensen dezelfde straal water uit de kraan.
Een watertoren bestaat uit een draagconstructie (de schacht van de toren) met daarop een waterreservoir (een grote "beslag"-kom waar het water in opgeslagen wordt).
Je kunt het vergelijken met een omgekeerde fles met een lange hals. Deze "fles" is rechtstreeks aangesloten op de waterleiding. Volgens "de wet op communicerende vaten" zorgt het hoogteverschil voor een constante druk.

(Watertoren Alkmaar)Activiteiten

1)  Water wordt schoongemaakt in een waterzuiveringsinstallatie. Eerst maken wij het water vuil. Noem 20 manieren om schoon water vuil te maken.

2)  Probeer op te schrijven hoe een waterzuiveringsinstallatie werkt (tenminste 40 woorden).

3)  Vroeger bleef het water schoon. Het water kon zichzelf schoonmaken. Hoe deed het water dat?

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie