"Bimetaal"Schakelaar

De vakken natuurkunde en techniek uit de basisvorming hebben elkaar gezocht en... gevonden!!

Een nauwe samenwerking is ontstaan. Bij wijze van experiment worden de praktijkopdrachten van techniek direct gekoppeld aan de theorie van natuurkunde.

De docenten gaan er van uit dat de theorie van natuurkunde op deze manier meer gaat aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen uit het 2e jaar van het VMBO.

  

(werkstuk van Arend Jongeling, 2D)

De foto hiernaast laat een werkstuk zien dat de leerlingen inzicht geeft in de toepassingen van het bimetaal in de technische samenleving.

Deze techniek opdracht is zo gemaakt dat de leerling, als de instructie wordt gevolgd, een goed gelukt werkstuk maakt.

 

Een overzichttekening op het voorblad van de opdracht

Activiteiten

1) Noem 5 apparaten waarbij het bimetaal een rol speelt als veiligheidschakelaar (tegen oververhitting).

2) Probeer te tekenen waar het bimetaal zit.

3) Waarom hebben deze apparaten een bimetaal (veiligheid) schakelaar?

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie