Werkstukken van leerlingen

Hieronder staan wat voorbeelden van werkstukken die bij het vak Techniek zijn gemaakt om natuurkundige begrippen beter te kunnen begrijpen. In de toekomst zullen nog meer voorbeelden te zien zijn. Naast voorbeelden van uitgewerkte werkstukken, zal ook regelmatig een uitgewerkte opdracht te zien zijn.

Hieronder "De Motarmeter" om begrippen als massa, eenheid, ijken, referentie enz. beter

 

Een uitgewerkt werkstuk  van een" bimetaal"schakelaar waarbij het duidelijk wordt hoe het nou eigenlijk zit met uitzetting van verschillende stoffen. Zetten alle stoffen evenveel uit? Kunnen we gebruik maken van de verschillende eigenschappen?

Deze keer is er een complete opdracht te zien, inclusief tekening

 

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie