Atomen

Alle stoffen zijn gemaakt van zeer kleine deeltjes of combinaties van die zeer kleine deeltjes. 

Deze deeltjes worden atomen genoemd. Atomen zijn de 'bouwstenen' van alles op aarde. Atomen zijn zo klein dat er wel 60 miljard op de punt van een speld passen!!!

Een atoom is opgebouwd uit verschillende deeltjes: in de kern zitten protonen en neutronen, in de banen rond deze kern, bewegen elektronen.

In de kern zitten nog veel meer deeltjes. Op dit moment weten de wetenschappers in ieder geval dat er ook nog gluonen en quarks in de kern zitten:

In het oude Griekenland dachten ze voor het eerst dat stoffen opgebouwd waren uit die zeer kleine deeltjes. Die kleine deeltjes worden protonen, neutronen en elektronen genoemd.

 

Hierboven staat het "Periodiek Systeem". In dit schema staan alle, tot op dit moment, bekende atomen. De symbolen die gebruikt worden, zijn overal op de wereld hetzelfde. Dit systeem is bedacht door Mendeleyev.

Elk atoom heeft zijn eigen symbool door 1 letter of een combinatie van letters:

Het getal erboven is de plaats in het 'periodiek systeem en het aantal protonen in de kern

Het getal eronder geeft aan hoe zwaar 1 atoom is in de eenheid u (1 unit = 1,660538921 plus of min 0,000000073) x 10-27 kilogram)

een proton en een neutron hebben een massa van 1 u. Een elektron heeft geen massa

Activiteiten

1)  Waarom zijn de atoomsymbolen overal op de wereld hetzelfde?

2)  In 1817 werd ontdekt dat er een soort regelmaat was in de atomen en het aantal elektronen. Wie heeft het periodiek systeem bedacht?

3)  Bekijk het periodiek Systeem, zoek en schrijf de edelmetalen op.

Doe de proef

Maak de hersenknerser

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie