Zure regen

Als er naar stofeigenschappen van een stof wordt gezocht, wordt er ook gekeken naar de zuurgraad van die stof.

 

Hierboven zie je een zuurgraad-schaal (pH-schaal). Hierop kun je zien hoe zuur of basisch een stof is.


Enkele voorbeelden:

 

maagsap 

0,9 - 1,5

citroensap

2,3

zure melk

4,4

urine

4,8 - 7,4

regenwater

5,5 - 5,8

melk

6,4 - 6,7

menselijk bloed

7,38

zeewater

7,8 - 8,2

darmsappen

8,3

 

 

Als je gaat zoeken naar de zuurgraad, zijn er zure en minder zure stoffen en basische (niet zure - bijvoorbeeld soda) stoffen. Zure stoffen hoeven helemaal niet zuur te smaken. Vaak is dit wel zo. In de biologie zijn er vier smaken: zoet, zuur, bitter en zout. Er wordt nu ook gesproken over een vijfde smaak: umami

(de menselijke tong: "Waar proef je wat?")

Basische stoffen zijn het tegengestelde van zure stoffen (bijvoorbeeld azijn). Water is niet zuur en niet basisch en wordt daarom neutraal genoemd.

 Hoe zuur, of hoe basisch een stof is, meet je met een pH-meter:

De pH-schaal loopt van 1 tot en met 14. Stoffen met een pH lager dan zeven zijn zure stoffen. Als de pH hoger is dan zeven zijn het basische stoffen. In de pH zeven dan wordt de stof neutraal genoemd.

 

 

Regen is water maar helaas is regenwater niet neutraal maar zuur. Niet zo erg zuur, maar toch zo zuur door allerlei verontreinigingen in de rook van fabrieksschoorstenen en auto's. De fabrieken hebben veel gedaan om hun rook schoner te maken. Ook de uitlaatgassen van de auto's zijn schoner geworden. Zure regen komt tegenwoordig veel minder voor, dan een aantal jaren geleden.

(kalkstenen beelden worden heel erg aangetast door zure regen)
 

Activiteiten

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie