Vertikaal ontwikkelende bewolking
Basis onder de 2,5 km uitgroeiend tot boven de 6 km

 

KENMERKEN: Cumulus van geringe vertikale afmeting en schijnbaar afgeplat, of gerafelde Cumulus, echter niet van het slechtweer-type.

VOORSPELLENDE WAARDE: Het weer is stabiel, helder, zonnig en droog. 

 

KENMERKEN: Cumulus van middelmatige of aanzienlijke vertikale afmeting, opbollend in de vorm van koepels of torens.

VOORSPELLENDE WAARDE: Over het algemeen mooi weer, maar er kan wel een buitje vallen. Wanneer de strakke lijnen rafelig worden, wordt de kans op neerslag aanzienlijk groter.

 

KENMERKEN: Cumulonimbus, waarvan de toppen, althans gedeeltelijk, niet scherp zijn omlijnd, maar evenmin een duidelijk vezelachtige (cirrusachtige) structuur of een aambeeld vertonen.

VOORSPELLENDE WAARDE: Dit zijn buien-wolken. Enkele exemplaren kunnen zelfs uitgroeien tot ware onweersbuien.

 

KENMERKEN: Cumulus en Stratocumulus niet gevormd door het uitspreiden van Cumulus, met verschillende basishoogten.

VOORSPELLENDE WAARDE: Ook nu komen er verspreid een paar buien voor. Tussen de buien schijnt de zon.

  KENMERKEN: Cumulonimbus met aan de bovenzijde duidelijk vezelachtige (cirrusachtige) gedeelten, vaak in de vorm van een aambeeld, al of niet vergezeld van Cumulonimbus zonder aambeeld of zonder vezelachtige bovenzijde.

VOORSPELLENDE WAARDE: Bij deze wolken kan het flink te keer gaan. Vaak zijn het buien met zware regenval of hagel en onweer met zware windstoten. Dit gebeurt door het naderen van een 'koude-put' in de bovenlucht of het dichterbij komen van een 'trog'.

 

Terug naar 'wolken en weer'

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie