Middelbare bewolking
Tussen de 2,5 en de 6 km hoogte

 
KENMERKEN: Altostratus, voor het grootste gedeelte halfdoorschijnend; de zon of de maan zijn door dit gedeelte vaag, als door een matglas, zichtbaar.


VOORSPELLENDE WAARDE: De bewolking wordt langzaam dikker. Er is een weersverslechtering op komst, mogelijk storm.

KENMERKEN: Altostratus, waarvan het grootste gedeelte voldoende dicht is om de zon of de maan aan het oog te onttrekken.


VOORSPELLENDE WAARDE: Neerslag laat niet lang meer op zich wachten. Wanneer het tijdens neerslag één groot, grijs geheel wordt spreken we van Nimbostratus.

 

 

KENMERKEN: Altocumulus, voor het grootste gedeelte halfdoorschijnend; de verschillende elementen veranderen slechts langzaam en bevinden zich alle op hetzelfde niveau.


VOORSPELLENDE WAARDE: Soms 'mooi weer'-voorspellers. Het kunnen restanten zijn van oude storingsgebieden die onder invloed van een naderend hogedrukgebied aan oplossing onderhevig zijn. Meestal duiden 'schaapjeswolken' op komende neerslag.

 
KENMERKEN: Halfdoorschijnende Altocumulus in stroken,  de bewolking breidt zich geleidelijk over de hemel uit en wordt gewoonlijk als geheel dikker.


VOORSPELLENDE WAARDE: Op korte termijn vaak een voorbode van een aanzienlijke weerverslechtering. Soms lost de bewolking zo weer op.

  KENMERKEN: Altocumulus met uitstulpingen in de vorm van torentjes of kantelen; of Altocumulus in de vorm van cumulusachtige vlokken.


VOORSPELLENDE WAARDE: Er heerst onrust en onstabiliteit in de middelste laag van de troposfeer, de luchtlaag waarin zich de wolken vormen. Zoiets gaat vaak aan de komst van een storing vooraf. Vooral bij warm zomerweer vaak een voorbode van een onweersstoring.

 

 

Terug naar 'wolken en weer'

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie