Hoge bewolking
Boven de 6 km
KENMERKEN: Cirrus in de vorm van draden, strengen of haken, zich niet geleidelijk over de hemel uitbreidend.


VOORSPELLENDE WAARDE: Cirrus is een normaal verschijnsel bij stabiel weer. Het oplossen van Cirrus betekent meestal een overgang naar een beter weertype.

 

KENMERKEN: a) Dichte Cirrus, in afzonderlijke partijen of in vervlochten massa's, gewoonlijk niet toenemend en soms gelijkend op de resten van het bovenste gedeelte van een Cumulonimbus; b) Cirrus met uitstulpingen in de vorm van torentjes of kantelen; c) Cirrus in de vorm van Cumulusachtige vlokken.


VOORSPELLENDE WAARDE: Ook hier is het bestendig weer. In sommige gevallen echter kan het een voorbode zijn van een naderend warmtefront of trog.

  KENMERKEN: Dichte Cirrus, dikwijls in de vorm van een aambeeld, bestaande uit de resten van het bovenste gedeelte van een Cumulonimbus.


VOORSPELLENDE WAARDE: Er heerst atmosferische onrust op grote hoogte. Er is slecht weer op komst.

KENMERKEN: Cirrus in haken of in draden, of beide, zich geleidelijk uitbreidend over de hemel en gewoonlijk als geheel dikker wordend.


VOORSPELLENDE WAARDE: Er is een verandering in het weer op komst.

 

 

 

KENMERKEN: Cirrus en Cirrostratus, of uitsluitend Cirrostratus, in beide gevallen zich geleidelijk over de hemel uitbreidend en gewoonlijk als geheel dikker wordend, waarbij de gesloten laag niet hoger dan tot 45░ boven de horizon reikt.


VOORSPELLENDE WAARDE: Iedere komst van cirrus hoeft nog niet per sÚ in slecht weer uit te monden, zeker 's zomers niet.

KENMERKEN: Cirrus en Cirrostratus, of uitsluitend Cirrostratus, in beide gevallen zich geleidelijk over de hemel uitbreidend en gewoonlijk als geheel dikker wordend, waarbij de gesloten laag hoger dan 45░ boven de horizon reikt zonder echter de hemel geheel te bedekken.


VOORSPELLENDE WAARDE: Dit soort bewolking kondigt een naderend warmtefront of slecht weer aan.

 

KENMERKEN: Cirrostratus, niet toenemend en niet de gehele hemel bedekkend.


VOORSPELLENDE WAARDE: Vaak een teken van een weersverslechtering.

 

KENMERKEN: Uitsluitend Cirrocumulus; of Cirrocumulus vergezeld van Cirrus en/of Cirrostratus, waarbij de Cirrocumulus echter overweegt.


VOORSPELLENDE WAARDE: Onstabiliteit in de hogere luchtlagen. Dit kan wijzen op het naderen van een storing, die binnen afzienbare tijd zijn invloed zal doen gelden. Het is zaak om naar de lucht te blijven kijken om te zien hoe het uitpakt!

Terug naar 'wolken en weer'

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie