Air conditioner

Eigenlijk kennen we in de natuurkunde het woord “koude” niet. Kou is niets anders dan het gebrek aan warmte. Er zijn alleen maar temperaturen die “meer of minder warm zijn”.
Dit betekent dat het absolute 0-punt (van meneer Kelvin) dus als 0K (of -273º C) wordt bedoeld. Alle temperaturen boven de  0K zijn daarom warmer. Bij de temperatuurschaal van Kelvin kan het niet nog 'Minder warm' worden.

Meneer Celsius zei dat 'zijn' 0°C wordt gemeten in smeltend ijs, en 100°C in de waterdamp van kokend water. Dit geldt alléén bij atmosferische druk van één bar (gewone luchtdruk). Als de luchtdruk verandert, verandert ook het kookpunt (hoog in de bergen ligt het kookpunt bij 85ºC).

 

 

Om een ruimte te koelen, wordt er vaak een airconditioner gebruikt. De airconditioner werkt zoals het plaatje hierboven laat zien: Het apparaat haalt warmt uit de ruimte en koelt die af. De gekoelde lucht komt weer in die ruimte terug. Zoals het plaatje laat zien kan de airconditioner ook andersom werken.

Om warme lucht te koelen wordt geen water gebruikt. Water heeft geen goede eigenschappen voor deze toepassing (het koelt te langzaam af ). Vaak wordt ammoniak gebruikt. Maar ammoniak is giftig en bij een lekkage in de airconditioner kan de giftige ammoniak schadelijk zijn voor de gezondheid.

Een veel gebruikte vloeistof om te koelen is R-22 of R-407C; dit zijn stoffen die net als water vloeibaar en gasvormig kunnen zijn bij verschillende drukken. De drukken en temperaturen waarbij deze stoffen verdampen en condenseren zijn niet te vergelijken met die van water. In de verdamper kan bij een werkende koelinstallatie een druk heersen van (bijvoorbeeld) 4 bar, en in de condensor (bijvoorbeeld) 18 bar.

Activiteiten

1)  In de tekst wordt gesproken over 'bar'. Wat is dat?

2)  Tegenwoordig is het redelijk normaal dat er nagedacht wordt over airconditioners. In welk vervoermiddel wordt de airconditioner steeds vaker verkocht? Waarom juist in dit vervoermiddel? Geef tenminste 3 redenen.

3)  De airconditioner hiernaast is een los apparaat. Waar moet dat apparaat worden neergezet zodat het goed kan werken?  Leg je antwoord uit.

4)  In welk klimaat zal de airconditioner veel gebruikt worden?

5)  Bekijk het schema van de werking van de airco en probeer te verklaren dat de de installatie eigenlijk slecht is voor het milieu.

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie