De Regenboog

Een regenboog bestaat uit 7 verschillende kleuren: 

Rood    Oranje    Geel    Groen

Blauw    Indigo    Violet

In het plaatje hierboven kun je zien hoe de 3 hoofdkleuren worden gebroken. Uit wit licht worden 7 kleuren weerkaatst door een regendruppel. Een maniertje om de 7 kleuren te onthouden is het woord: ROGGBIV.

Een regenboog zie je alleen maar als de zon schijnt en als het geregend heeft, de kleine regendruppeltjes moeten nog in de lucht zitten. Maar dan alleen nog maar als je met je rug naar de zon staat. de zon moet ook ongeveer een hoek van 54o maken met de aarde. Daarom kunnen we een regenboog alleen maar zien als het in de morgen of avond is.

De regenboog is eigenlijk helemaal geen boog, maar een cirkel. Maar omdat we op aarde staan, zien we maar de helft van die cirkel: de aarde staat eigenlijk in de weg. Als we op het juiste moment in een vliegtuig zitten en een regenboog zien, kunnen we een complete 'regencirkel' zien.

De druppels die er voor zorgen dat er een de regenboog gemaakt kan worden, bevinden zich op het oppervlak van een kegel. Een deel van de kegel bevindt zich onder het aardoppervlak en is daardoor niet te zien. Vanuit een vliegtuig of van een bergtop kan de regenboog wel als volledige (kleuren)cirkel worden waargenomen.

Hierboven staat een voorstelling van een prisma waar wit licht doorheen valt (zie de tekening in de titel van de pagina).

 

Ook bij een zeepbel is er zoiets als een regenboog te zien. Dit is een ander verschijnsel. 

De kleuren in een zeepbel komen door interferentie: dezelfde soort lichtstralen worden gebroken door een gebogen, niet overal even dik, oppervlak. Niet elke lichtstraal wordt op dezelfde manier gebroken waardoor een regenboog-achtige oppervlakte te zien is.

Activiteit

1)  Waarom kunnen we een regenboog alleen maar zien als het vroeg in de morgen of avond is? Leg je antwoord uit.

2)  Een prisma is een stukje geslepen glas. Teken een prisma en laat de lichtbreking in een prisma zien.

3)  Hoe kun je zelf een regenboog maken?

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie