laser

In 1960 voert Theodore Maiman  een proef uit met een klein robijnkristal, dat tussen twee spiegels werd gemonteerd.
Hij dacht dat onder bepaalde omstandigheden het nu zo bekende lasereffect zou kunnen optreden.
Toen Maiman op 7 juli 1960 zijn eerste zelfgemaakte laser presenteerde wist eigenlijk niemand dat dat kleine apparaatje een gigantische uitvinding was.  Maiman zei dat dit apparaat een tot dan toe ongekend helder licht produceert, helderder dan het centrum van de zon en vele malen zo heet. 

 

Een laser is een apparaat dat een zeer sterke lichtbundel kan maken. Hierboven staat een foto van een experiment dat gedaan is met laserlicht: er werd een laserstraal gericht op een reflector op de maan (rechterfoto) om zo, via de lichtsnelheid (ongeveer 300.000 km/s) de afstand tot de maan te kunnen bepalen

Een gloeilamp zendt zijn licht alle kanten op. Een laser richt het licht in een zeer kleine lichtbundel (evenwijdig). Alle energie komt dus op een klein plekje. Daarom bevat het licht van een laser veel energie. Er zijn lasers die door metaal kunnen snijden. Ook worden ze gebruikt om bijvoorbeeld oogoperaties uit te voeren.  

"Normaal" licht bestaat uit een mengsel van meerdere kleuren licht. Laserlicht is coherent licht: het bestaat uit 1 kleur en alle lichtstralen hebben dezelfde richting.

Activiteiten

1) Werkt een vuurtoren ook met een laser?

2) Waarom is het voor een laser belangrijk dat al het licht dezelfde richting heeft?

3) Noem zoveel mogelijk toepassingen voor een laser.

Activiteit

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie