Stuw- & Remkracht

Als je fietst zijn er twee soorten krachten belangrijk: de stuwende krachten (wit in het plaatje) en de remmende krachten (rood in het plaatje).

De stuwende krachten ontstaan door je spieren en misschien zoiets als een brug afrijden of de wind meehebben(die kracht helpt dus). 

De remmende krachten ontstaan door wrijving van het wegdek en van de luchtwrijving (deze kracht werkt dus tegen). Natuurlijk ook wanneer de remmen van de fiets gebruikt worden. We spreken van de Nettokracht als we de krachten bij elkaar optellen en kijken wat er over blijft.

Hier zijn de stuwende kracht en de remkrachten gelijk. De nettokracht is daarom nul. Met de snelheid zal dus niets gebeuren. Je blijft met dezelfde snelheid rijden.

Hier is de stuwkracht groter dan de remkracht. De nettokracht is daarom in de rijrichting. De snelheid zal dus groter worden: er is een versnelling.

De remkracht is veel groter dan de stuwkracht. De nettokracht is tegen de rijrichting in. Dat betekent dat De snelheid zal minder worden: er is een vertraging (de fietser remt af).

Activiteiten

1) Wanneer is de nettokracht gelijk aan nul?

2) Bij welke nettokracht krijg je een versnelling?

3) Waarom neemt de remkracht toe wanneer je harder gaat fietsen?

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie