Orkanen en Tornado's

(tornado)

 Tornado
Een tornado is anders dan een orkaan, het lijkt veel meer op een wervelwind van 10-tallen meters hoog tot vele honderden meters breed. Een tornado kan je herkennen door de slurf.

Een tornado kan ontstaan doordat er een zeer grote en sterke naar bovengerichte verticale luchtstroom is in een regenwolk. Het sterke draaien kan een onderdeel zijn van de hele bui en wordt dan een supercel genoemd.

 

Orkaan


Een orkaan komen vaak voor in gebieden met warm zeewater, maar niet te dicht bij de evenaar.

Een orkaan is in het begin eigenlijk een tropische depressie. De wind waait maar niet heel hard. Als de wind een snelheid van meer dan 60 km/h bereikt wordt het een Tropische Storm.

Pas vanaf windkracht 12 (119 km/h) wordt een Tropische Storm een orkaan genoemd. Als de orkaan boven land komt, vermindert de snelheid snel.

Orkanen halen vaak het nieuws. Dit zijn meestal de orkanen in het Caribische Gebied of de Golf van Mexico.

Een ander gebied waar veel orkanen voorkomen is de regio rond de Filippijnen, Vietnam, Zuidwest-China en Taiwan komen ook vaak orkanen voor. Hier worden ze Tyfoon genoemd.

F-Schaal Intensiteit Wind snelheid Soort schade
F0 zwakke tornado 64-117 km/u enige schade aan schoorstenen; takken breken van bomen af; ondiep gewortelde bomen vallen om; schade aan verkeersborden.
F1 matige tornado 118-179 km/u de wind is zo sterk als de zwakste orkaan; pannen vliegen van de daken af; caravans worden weggeworpen; rijdende auto's worden van de weg geblazen.
F2 krachtige tornado 180-253 km/u aanzienlijke schade; daken worden van huizen geblazen; caravans worden vernield; grote bomen breken of ontwortelen; kleine voorwerpen worden projectielen.
F3 zware tornado 254-332 km/u van goed gebouwde huizen waaien daken af en storten muren in; treinen worden omgeblazen; in bossen worden de meeste bomen ontworteld.
F4 verwoestende tornado 333-419 km/u goedgebouwde huizen worden opgetild; gebouwen met zwakke fundering worden een eind weg geblazen; auto's worden heel ver weg geslingerd; grote dingen worden gevaarlijke projectielen.
F5 ongelooflijke tornado 420-512 km/u sterke gebouwen worden weggerukt en dan een eind weggeblazen en vernietigd; voorwerpen ter grootte van een auto worden als projectielen honderd meters ver geblazen; de schors wordt van de bomen getrokken; gebouwen van staal en beton worden zwaar beschadigd.

 

 

Activiteiten

1) waarom komen orkanen niet (vaak) voor op de evenaar?

2) Wat zijn stormchasers (zoek op internet)?

Doe de proef

Maak de hersenknerser

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie