Albert Einstein

Albert Einstein is in Ulm, Duitsland geboren en leefde van 1879 tot 1955.

Hij studeerde in Zurich, werd Zwitser, en werkte vanaf 1933 (toen Hitler aan de macht kwam) tot zijn dood in de VS.

Abert Einstein is zo enorm beroemd geworden (Nobelprijs 1909) omdat zijn publicaties er voor gezorgd hebben dat de geleerden heel anders naar de natuur (natuurkundig) zijn gaan kijken.

Einstein heeft een theorie bedacht die hij 'De relativiteits-theorie' heeft genoemd. Hij heeft bedacht dat begrippen als 'tijd' en 'ruimte' niet zomaar zijn te omschrijven. Hij zei dat de omschrijving te maken heeft met de plaats en de snelheid die de waarnemer heeft. (iemand die een snelheid van 300.000 km/s -de lichtsnelheid- heeft ziet de ruimte heel anders dan iemand die stilstaat). Bij 'De relativiteits-theorie' hoort de beroemd geworden formule:

E = Δmc2

Deze formule zegt dat energie (E) hetzelfde is als een verschil (dat driehoekje dat altijd weggelaten wordt...) in massa (m) x de constante van de lichtsnelheid (c) in het kwadraat. Einstein zegt eigenlijk dat er energie is opgeslagen in massa. Hij heeft bewezen dat energie en massa in elkaar kunnen overgaan. Tot op de dag van vandaag kloppen zijn theorieŽn. Het is alleen nog nooit in de praktijk bewezen!

 

Einstein heeft 2 verschillende, hele belangrijke, theorieŽn bedacht. De eerste (1916) heeft te maken met -bijna- lichtsnelheid. De tweede (1905) met zeer sterke zwaartekrachtvelden (zwarte gaten). Einstein zei over zwarte gaten dat de zwaartekracht daar zo ontzettend groot is dat zelfs licht wordt aangetrokken door de zwaartekracht: het licht 'valt' in het gat.

In de 2e wereldoorlog waarschuwde Einstein dat Duitsland wel eens de eerste zou kunnen zijn die een atoombom zouden bouwen (Duitslans had Tjechoslowakije bezet en daar zat Uranium in de grond). Om te voorkomen dat dit zou gebeuren adviseerde Einstein om een voorraad Uranium op te bouwen en wetenschappers samen een bom zouden ontwikkelen.

Het was vreemd dat Einstein dit zei omdat algemeen bekend was dat Einstein een pacifist (tegen geweld) was.

 

Activiteiten

1) Einstein heeft in Amerika samen met de geleerde Oppenheimer meegewerkt aan een uitvinding die gelukkig maar 2x is gebruikt. Welke uitvinding was dit?

2) Er wordt wel gezegd: als je sneller dan de lichtsnelheid reist, kom je eerder terug dan je weggegaan bent. Veel Science-Fiction films en boeken maken gebruik van deze theorie?

3)  Geef een verklaring voor het begrip 'zwarte gaten'.

4) Einstein is zelf van school gestuurd. Hoe zou dat komen denk je?

5)  Einstein zei eens: "Als je sneller dan de lichtsnelheid kan reizen, kun je jezelf tegenkomen. Je kunt ook terug in de tijd reizen".

Stel dat jij in een tijdmachine terug zou kunnen reizen in de tijd, waar zou je dan naar toegaan? Waarom zou je dat dan doen? Wat zou je in die tijd anders willen doen (veranderen dus)? Vertel je verhaal in tenminste 40 woorden.

 

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie