geluidsoverlast

 

De hele dag heb je geluid om je heen. al dat geluid is hard of juist zacht.

Zachte geluiden zijn niet erg. Maar harde geluiden zijn schadelijk voor je gehoor. Je gehoor kan beschadigen. Er is een manier bedacht om te meten of geluiden hard of zacht zijn. Dit kun je doen met een decibelmeter.

Decibel is de eenheid waarin de luidheid van geluid wordt gemeten. Bij te hard (luid) geluid kan je gehoor beschadigen. Een mens kan geluid van 85 dB(A) maar 8 uur per dag volhouden. Als dit langer is, krijg je klachten: slecht slapen, hoofdpijn, slechter horen, stress, enz.

 

(5 dagen per week in een te drukke klas -80 dB(a)- is dus schadelijk voor je gehoor!!!)

Er is sprake van geluidsoverlast als geluid harder dan 80 dB(a) is. 

Als je bijvoorbeeld de hele dag langs de weg staat (een wegwerker bijvoorbeeld), zal je aan het eind van de dag toch klachten hebben: hoofdpijn, vermoeidheid enz. Zelfs moeilijkheden met slapen. Deze klachten kunnen al ontstaan bij 80 dB(a)*. Als het geluid luider wordt dan 80 dB(a) kan er zelfs gehoorbeschadiging ontstaan. De hele dag aan een machine werken zonder gehoorbeschermers kan na een lange tijd doofheid tot gevolg hebben. Ook van  een mobieltje met harde muziek of regelmatig naar  een club gaan kan je na een paar jaar last krijgen van doofheid.

* Die (a) betekent dat de decibelschaal is aangepast aan het menselijk gehoor. Er kan wel een toon zijn van 100.000 Hz met een sterkte van 160 dB maar... een mens kan die toon niet horen dus de sterkte is ook niet van belang.

 

Er zijn twee verschillende manieren om geluidsoverlast op te lossen:

De duurzame oplossingen pakken de bron aan: Een oude machine vervangen voor een nieuwe die minder geluid maakt,  Auto's niet sneller laten rijden dan 100 km/h is ook een voorbeeld van een duurzame oplossing.

De niet duurzame oplossingen pakken de gevolgen aan van een geluidsbron. Ramen dubbel isoleren om geen vliegtuigen te horen. Gehoorbeschermers verplichten bij het werk. 

Activiteiten

1) Is een geluidswal een voorbeeld van een duurzame of juist niet duurzame oplossing?

2) Wanneer er speciaal asfalt wordt gebruikt om het geluid te verminderen. Is dit dat duurzaam of juist niet?

3) Waarom hou je wel of juist geen rekening met de volume knop van je mobiel als je muziek luistert? Leg uit.

4) De kwaliteit van het geluid uit je mobiel is ook belangrijk. Welke geluiden zijn schadelijker voor je gehoor? hoge of lage tonen? Probeer je antwoord zo goed mogelijk uit te leggen

Doe de proef

Maak de hersenknerser

Bekijk de presentatie

Doe het onderzoek

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie