Wat is geluid

Geluid zijn trillingen in de lucht die door gezonde oren zijn waar te nemen (te horen).
Als een voorwerp geluid maakt, worden de luchtdeeltjes in de omgeving samengeperst, waardoor de luchtdruk daar hoger wordt. De samengeperste luchtdeeltjes botsen met omliggende deeltjes in de lucht en geven hun energie zo door.

Een gitaarsnaar kan bewegen. Als de snaar beweegt, zorgt de trilling van de snaar ervoor dat de lucht om de snaar in trilling wordt gebracht. Wanneer we naar de lucht rechts van de gitaar kijken, veroorzaakt de heen en weer trillende snaar bij het naar rechts gaan voor verdikkingen en bij het naar links gaan voor verdunningen in de lucht. Dit doet zich ook voor wanneer een speaker in trilling gebracht wordt. De rode gedeeltes zijn de luchtdelen met een hoge geluidsdruk en de lichte gedeeltes met een lagere geluidsdruk.

De cirkels om de geluidsbron heen zullen steeds groter worden. Je kunt dit vergelijken met de golfjes die je maakt als je een steentje in het water gooit. Steeds meer luchtdeeltjes (moleculen) moeten de energie van de voorgaande cirkel delen. Hoe verder de geluidbron is, hoe zwakker het geluid.

De trilling verplaatst zich door lucht met een snelheid van ongeveer 300 m/s. Dat betekent dat als jij 300 meter van een geluidbron staat je het geluid 1 seconde later hoort dan dat het is gemaakt.

Geluid kun je ook zien. Er is een speciaal apparaat dat de geluidtrillingen kan laten zien. Dit apparaat wordt een oscilloscoop genoemd.

 

Activiteiten

1)  Hoe zou het komen dat geluid steeds zwakker wordt als het verder weg gaat?

2)  Oudere mensen horen hoge tonen zeer snelle geluidtrillingen slecht. Leg uit hoe dat komt.

3)  Welke eenheid wordt gebruikt voor de grootheid 'geluidsterkte"?

4)  Maak je eigen geluidssterkteschaal met voorbeelden uit het dagelijks leven.

Doe de proef

Bekijk de presentatie

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie