De windmolen

Windmolens werden vroeger gebruikt om water te pompen of koren te malen. In het jaar 650 gebruikte de mensen in Perzi al windmolens. 

Tegenwoordig gebruiken we windmolens om elektriciteit op te wekken. In een windmolenpark vlak bij Los Angeles staan 300 windmolens die een groot deel van de stad van stroom voorzien. Op Hawaii staat de grootste windmolen. De wieken zijn 50 meter lang.

De windturbine zet de bewegingsenergie van de wind om in elektriciteit. De propellerachtige rotor is vast gekoppeld aan een generator. Een spoel (zeer grote dynamo) gaat draaien en door het magnetisch veld ontstaat er een inductiespanning.

Eigenlijk werkt de windmolen hetzelfde als de dynamo van een fiets. Hier draait de magneet, door de draaiing van het wiel, en wekt een spanning op in de spoel.

 

Toch is de energie van een windmolen niet goedkoop: Het maken en het onderhouden van een windmolen is kostbaar. 

Daarnaast heeft de windmolen het nadeel dat hij niet altijd evenveel energie levert. Een verder nadeel is dat tijdens het draaien de molen nogal wat lawaai maakt

Er wordt hard gewerkt om de windmolen meer te gaan gebruiken. Er zijn plannen om windmolenparken in zee te bouwen. Bij harde wind wordt dan ook water opgepompt. Dit water  wordt dan vervoerd naar een stuwmeer. Bij weinig wind kan het water terug stromen langs schoepen. Deze schoepen laten dan een turbine bewegen. Zo heb je weer energie door een waterturbine te gebruiken. Vergeleken met aardolie is de wind een zeer milieuvriendelijke manier van energie winnen.

Helaas wordt op dit moment (cijfer CBS 2015) maar 5,8% van alle energie die we gebruiken in Nederland gemaakt door o.a. windmolens.

Activiteiten

1) Waarom wordt wind energie een alternatieve energiebron genoemd?

2) Waarom is de energie van een windmolen op dit moment nog te duur?

3) Wat is het grootste nadeel van windenergie?

4) Welke energieomzetting vind er plaats in een windmolen?

5)  Hoe hoog moet de toren van een windmolen zijn als de wieken 50 meter lang zijn?

6)  Als de regering aan jou verplicht een hoge windmolen in je achtertuin te zetten, vindt je dat dan goed? Of ga je protesteren? Leg je antwoord uit in ongeveer 40 woorden.

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie