Spanningsbronnen

Wij gebruiken meestal het stopcontact om onze elektrische energie uit te halen. Een stopcontact is geen spanningsbron, dit contact maakt verbinding tussen jouw apparaat en de elektriciteitscentrale!

 

Alle spanningsbronnen leveren een hoeveelheid spanning (Volt). Op een spanningbron staat vermeld hoeveel spanning er uit gehaald kan worden. Daarnaast is er ook een hoeveelheid stroom nodig. Er kan geen spanning geleverd worden zonder stroom.

Elk apparaat heeft zijn eigen aansluitspanning. Daarom moet er altijd gekeken worden of de spanningsbron niet teveel spanning (Volt) levert. Je moet niet een lampje van 6 Volt aansluiten op een spanningsbron van 12 Volt. Het lampje brandt dan door. Door een zekering te gebruiken kan je voorkomen dat apparaten beschadigen.

De spanningsbron zorgt voor de elektrische energie. De vrije elektronen in metalen zorgen voor het verplaatsen van deze energie.

De elektronen draaien om de kern van het atoom. Elektronen hebben een negatieve lading. 

Metalen zijn goede geleiders. Metalen hebben veel vrije elektronen. Dat zijn elektronen die niet vast zitten aan de kern van het atoom.

Doe de proef

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie