Werkstuk voor nask

De geprinte versie inleveren in week 04, 2017 tot vrijdag 27 januari, 12:15 's middags

ook digitaal inleveren via Magister (zie studiewijzer)

(De digitale versie –alleen voor controle op plagiaat- kan ingeleverd worden tot uiterlijk 12 feb. 2017)

Het onderwerp moet gekozen worden uit een van de onderwerpen (ruim 100), die op www.techna.nl worden behandeld.

Bekijk en lees de bladzijden, die jouw belangstelling hebben, goed.

Ga daarna verder surfen en zoek meer info over het onderwerp dat jij hebt gekozen.

Alleen de info op www.techna.nl is zeker onvoldoende.

 

Kies een onderwerp uit en maak er een werkstuk van. De hoofdstukken tellen in totaal tenminste 1500 woorden (waarvan niet meer dan 10% mag zijn gekopieerd van andere bronnen)

 

 

Het lettertype moet "Arial 14" zijn. Een ander lettertype kost punten!

 

Om je werkstuk echt af te maken en in te leveren, voeg je in bijlagen tenminste 2 blaadjes met een handtekening van je docent toe.

Er zijn twee handtekeningen nodig van je docent:

1e handtekening van de docent die je onderzoeksvragen heft goedgekeurd (met aanvullingen enz.)

2e handtekening op 'de eerste opzet van je werkstuk: zo gaat mijn werkstuk er uit zien'

Zonder de handtekeningen kun je jouw werkstuk niet inleveren.

  

 

 

Gebruik GEEN wordart (op het voorblad mag dat wel). Als je een titel wilt maken, maak dan het verplichte lettertype iets groter en dikker.

 

Voorkant, inhoudsopgave,inleiding, nawoord, plaatjes, bronvermelding, 2e-klas proef tellen niet mee bij het aantal woorden.

 Beoordeling van het werkstuk

Om een goed werkstuk te maken moet je wel weten hoe het wordt beoordeeld.

Je weet dan waar je rekening mee kunt houden (hieronder staat de versie 2016. versie 2017 volgt nog)

 

 

Eisen die aan je werkstuk worden gesteld kun je terugvinden in Magister:

 

klik op deze link voor de presentatie over het werkstuk (onder andere met tips)

 

Klik op deze link voor Magister

 

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie