Werkstuk voor nask

LEAD Technologies Inc. V1.01

De geprinte versie inleveren in week 04, 2021 tot vrijdag 29 januari, 12:15 's middags

ook digitaal inleveren via Magister (zie studiewijzer)

(De digitale versie –alleen voor controle op plagiaat- kan ingeleverd worden tot uiterlijk 12 februari 2020)

Het onderwerp moet gekozen worden uit een van de onderwerpen (ruim 100), die op www.techna.nl worden behandeld.

Bekijk en lees de bladzijden, die jouw belangstelling hebben, goed.

Ga daarna verder surfen en zoek meer info over het onderwerp dat jij hebt gekozen.

Alleen de info op www.techna.nl is zeker onvoldoende.

 

Werkstuk voor nask

 

Het werkstuk bestaat uit tenminste 1500 woorden voor BB, 2000 voor KB en 2500 voor GL.

(de voorkant, inleiding, proef, inhoudsopgave, nawoord, bronvermelding telt niet mee bij het aantal woorden)

Je maakt het helemaal zelf! Je mag niet van internet kopiÎren en plakken.

Het werkstuk telt mee als een SE:

 5x voor BB en KB, 6x voor GL.

 

Wat betreft plagiaat, wordt meer dan 10% voor BB, 9% voor KB en 8% voor GL (elke 0,1 meer is teveel!) van internet (of andere bronnen) gekopieerd en geplakt gezien als fraude en wordt met een1,0 gewaardeerd.

Daarnaast wordt er een brief naar huis gestuurd.

 

 

LEAD Technologies Inc. V1.01

 

Hieronder vind je waar jij rekening mee moet houden als je het werkstuk maakt voor natuur- scheikunde

 

Er zijn twee handtekeningen nodig van je docent:

1e handtekening van de docent die de hoofdstuktitels (die iets zeggen over de inhoud)heeft goedgekeurd (met tips en aanvullingen enz.)

2e handtekening op voor de eerste opzet van je werkstuk: laat een uitgewerkt hoofdstuk aan de docent zien zodat tips en aanvullingen kan geven.

Doe deze 2 handtekeningen, als 2 bijlagen in je werkstuk.

Als je je opzet en je hoofdstukken niet hebt laten boordelen en je maakt wel een werkstuk, kan dit (misschien) afgekeurd worden en moet je overnieuw beginnen.

 

 

 Onderwerp Werkstuk

Kies een onderwerp uit dat je aanspreekt (“Daar wil ik wel iets over weten!”) en maak er een werkstuk van.

BB tenminste 1500 woorden (max 10% plagiaat).

KB tenminste 2000 woorden (max 9% plagiaat).

GL: tenminste 2500 woorden (max. 8% plagiaat).

                                                                                                          

Het lettertype moet "Arial 14" zijn. Een ander lettertype kost punten!

Als je een titel wilt maken, maak dan het verplichte lettertype iets groter en dikker.

voorkant, inhoud, inleiding, bronvermelding, nawoord en proef

tellen niet mee bij het aantal woorden dat in de hoofdstukken gebruikt is voor het vertellen over jouw onderwerp.

 

 

korte uitleg en tips

 

 

Max aantal punten

 

2

2 handtekeningen

Je krijgt een handtekening voor het formuleren van deelvragen (waar antwoorden op gevonden kunnen worden) en een handtekening voor ëde eerste opzetí van je werkstuk.

Titel en voorpagina

Een goede titel die past bij de inhoud van je werkstuk is belangrijk. Leg op het titelblad in 1 zin uit waar je werkstuk over gaat

Naam, klas, datum, gegenereerde Inhoudsopgave, paginanummering

Een werkstuk zonder naam, klas en datum kunnen zoek raken. Vergeet je jouw naam enz. wordt dit beoordeeld bij ‘extra inspanning of niet’.

4

5

Inleiding 

In de inleiding beschrijf je de onderzoeksvragen (wordt als inhoudsopgave gebruikt).

-  Waarom heb je juist deze vragen, om antwoord op te vinden, gekozen

-  Hoe ben je te werk gegaan (de manier van zoeken, de problemen met vinden van goede

   info, welke mensen je geholpen hebben, enz)

-  Welke vraag vindt jij het belangrijkst om het antwoord op te vinden en waarom?

60

De hoofdstukken (tenminste 1500 woorden voor BB, 2000 voor KB en 2500 woorden voor GL) 

-  Alle hoofdstukken hebben een titel (gemakkelijk voor de, door Word gemaakte, inhoudsopgave)

-  Het gaat over natuur- en/of scheikunde

-  De tekst is hoort bij de hoofdstuktitel: een antwoord op dat wat je weten wilde.

-  Het is getypt in je eigen woorden: denk om plagiaat!

-  Maximaal 10% mag direct gekopieerd zijn voor BB, 9% voor KB en 8% voor GL

-  Magister controleert je werkstuk op plagiaat (kopie) 

Ga nooit zomaar iets overschrijven, knippen en plakken van het internet: veel info is moeilijk en (zonder jouw vertaling) en door de docent te herkennen als ‘internettaal’.

Bij twijfel over de eigenheid van je werkstuk, worden er vragen door de docent gesteld om vast te stellen of je de tekst in je werkstuk snapt. 

5

Proef 

De proef die je verzint, vindt, moet bij jouw onderwerp passen en te doen zijn in een nasklokaal door 2e-klassers

2

Bronvermelding van tekst en illustraties 

Als je info vindt, kopieer en plak meteen het internetadres in het hoofdstuk bronvermelding

Doe dit ook met de plaatjes. Laat in je bronvermelding zien welke bronnen van je tekst en welke bronnen van je plaatjes zijn

5

Plaatjes 

Plaatjes voegen iets toe of maken de tekst begrijpelijker. Het vinden van bijpassende plaatjes is ook van belang voor je werkstuk. Soms is het moeilijk iets te vertellen maar verteld een plaatje het goede verhaal.

2

Nawoord 

-  Wat weet je nu meer over je  gekozen onderwerp?

-  Heb je genoeg informatie kunnen vinden?

-  Vond je het leuk, leerzaam, verschrikkelijk, enz om te doen? Waarom?

-  Ben je trots op je werk? Welk stuk?

-  Nu je meer weet, wil je je je nog meer verdiepen in je onderwerp? Waarom?

+15/-15

Extra inspanning of niet 

Als je je precies (en netjes) houdt aan de eisen van het werkstuk, haal je maximaal een 85.

-  Doe je meer dan dat, kunnen er extra punten worden toegekend.

-  Doe je minder: geen mapje, slordig, geen handtekeningen voor hoofdstukindeling, enz.

   eerste bladzijde, enz.

 

 


Beoordelingsformulier van de docent

 

Onderstaande formulier gebruikt de docent om jouw werkstuk te beoordelen.

Het maximaal aantal punten dat per item gegeven kan worden, is vermeld.

 

  

Voorkant, inhoudsopgave,inleiding, nawoord, plaatjes, bronvermelding, 2e-klas proef tellen niet mee bij het aantal woorden.

Eisen die aan je werkstuk worden gesteld kun je ook terugvinden in Magister:

 

 

Klik op deze link voor Magister

 

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie