Tandwielen

 

(binnenwerk van een toren-uurwerk)

Machines werken niet uit zichzelf. Ze moeten in beweging worden gebracht. Dit noemen we aandrijven. Vroeger werden machines door spierkracht aangedreven, later door waterkracht of wind.

Weer later werden machines door stoom aangedreven.

In machines zitten onderdelen die beweging overbrengen: een onderdeel wordt in beweging gebracht (aangedreven), en deze beweging wordt doorgegeven.

Vaak zijn het draaiende bewegingen. Draaiende bewegingen worden overgebracht door tandwielen. Er zijn wel zes verschillende soorten:

kroon-, worm-, snaar-, tand-, riem- en kettingwielen.

 

Voorbeelden van verschillende tandwielen:

 

snaarwiel

 

wormwiel

 

kroonwiel

 

heugel en rondsel

 

kettingwiel

 

riemwiel

 

tandkrans

Activiteiten

1)  Geef voor alle bovenstaande tandwielaandrijvingen een toepassing

2)  Zijn er nog andere manierten van aandrijving te bedenken? Noem er twee.

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie