Het Internet

 

Wat is het Internet?

Het Internet is een netwerk van miljoenen computers, verspreid over de hele wereld. Via het Internet kan informatie worden aangeboden, opgevraagd en verstuurd. Het is mogelijk om wereldwijd met elkaar te communiceren via de computer.

De basis van het Internet werd in 1969 gelegd door het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van defensie. Op dit ministerie werden voor het eerst computers via telefoonlijnen met elkaar verbonden. Dit netwerk was zo gebouwd, dat het ene deel het werk van het andere kon overnemen (bijvoorbeeld tijdens een oorlog). Jaren hiervoor was het trouwens al mogelijk om computers in verschillende gebouwen met elkaar te verbinden via het LAN-protocol (Local Area Network); andere netwerken verbonden computers en netwerken over grote afstanden met elkaar door gebruik te maken van telefoonlijnen of zelfs satellieten. Nu kunnen computers ook met elkaar verbonden worden via het centraal antennesysteem (CAI).

De technieken waren eerst alleen maar voor militairen bedoeld maar later konden ook anderen gebruik maken van de techniek. 

Hoe moet je zich dat voorstellen?

Alle aangesloten computers hebben een eigen (uniek) "adres". De aangesloten computers kunnen gegevens  uitwisselen. Dit gebeurt over een soort wereldwijd wegennet voor het vervoer van computerbestanden. 

Het adres van de aangesloten computers wordt het IP-adres genoemd. Al die computers bij elkaar vormen de grootste, harde schijf van de wereld en jij hebt toegang tot een heel groot deel van die wereldwijde schijf. Precies zoals je dat op je eigen computer hebt.

 

(foto van allerlei satellieten rond de wereld. Deze satellieten zorgen voor het grootste deel voor communicatie)

 

Technologie

Er staan op de computers, die een onderdeel zijn van het Internet, verschillende soorten bestanden. Ook heb je, net als op je eigen computer, speciale programma's nodig om deze bestanden te kunnen lezen en te veranderen.

Er is toch een verschil: behalve bestanden, zoals je die op je eigen computer hebt, zijn er ook speciaal voor het Internet ontworpen bestanden (Explorer en google bijvoorbeeld).

 

Hoe werkt het Internet?

Een groot aantal van de computers die op het Internet aangesloten is, wordt gebruikt als "magazijn" voor bestanden. Deze computers worden servers genoemd. In computertaal zal je vaak het begrip 'cliŽnt/server' tegenkomen, waarbij de cliŽnt (klant) informatie opvraagt, en de server informatie verstuurt. 

Deze manier van verbinden betekent dat er een Wereld Wijd Web (WWW) van draden, satellieten computers ontstaat.

Het Internet koppelt netwerken door gebruik te maken van een speciaal soort computers, de routers, die als koppeling tussen de verschillende netwerken van het Internet werken. Daarnaast gebruikt het Internet een netwerkprotocol (afspraken over de manier waarop data verzonden wordt). De ingenieurs die het Internet ontwierpen noemden het nieuwe netwerkprotocol TCP/IP. 

Elke computer die voorzien is van een telefoon (modem) of centrale antenne (CAI) aansluiting en is aangesloten op het telefoonnet of het centraalantennesysteem kan via een grote computer (provider) "ergens" op de wereld contact maken met andere computers die ook zijn aangesloten op zo’n grote computer.

De combinatie van het TCP/IP protocol en het systeem van aan elkaar gekoppelde netwerken noemt men het Internet.

 

Deep Web & Dark Web

Naast het publieke internet is er ook nog een internet dat niet zomaar toegankelijk is. Het is ooit bedoeld geweest voor journalisten, politieke activisten, regeringen, militairen die met elkaar wilden communiceren zonder dat iedereen kon meekijken en luisteren.Dit wordt wel het 'Deep Web' genoemd. De inhoud van dit web wordt niet opgenomen in google en andere zoekmachines zodat die inhoud niet gevonden kan worden.

Het plaatje hieronder geeft aan dat gedeelte van het web waar je niet zomaar heen kunt surfen. Er wordt gezegd dat maar 4% van het internet toegankelijk is voor 'gewoon' internetten. De andere 96% wordt gebruikt voor activiteiten die het daglicht misschien niet kunnen verdragen. Naast het deep-web is er ook nog 'dark-web'. De inhoud van dit web is gecodeerd en kan alleen benaderd worden via speciale servers.

 

Activiteiten

1)  Als je iets wilt opzoeken op het Internet, maak je gebruik van 'zoekmachines'. Deze zoekmachines helpen jou zoeken naar de pagina's waar jij kunt vinden wat je zoekt. Noem tenminste 5 verschillende zoekmachines.

2)  Het Internet was vroeger bedoeld voor militaire doeleinden, wetenschap en gezondheid. Probeer uit te leggen waarom het voor de militairen belangrijk was dat hun computernetwerk niet kon uitvallen.

3)  Waarom zijn de meeste paginaīs (sites) niet in het Nederlands?

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie