Kleur-Temperatuur

(volgens Kelvin)

De Kleurtemperatuur

Is de zichtbare kleur van een lichtbron gemeten in Kelvin (0 K = -273,16 C). Wij vinden dat een kleur koud of warm (rood/geeltinten) is van tint. Als we een kleur 'kouder' (blauwtinten) vinden, is de energiegolf kleiner en de kleurtemperatuur hoger.

-    Warm licht (geel-oranje), heeft een lage kleurtemperatuur van 3.000 K en een golflengte van 600nm.

-    Koud licht (blauw-violet), heeft een hoge kleurtemperatuur van 8.000 tot 10.000 K en een golflengte van 500nm

     (zonlicht heeft een kleur van 10.000K).

 

Meet de lichttemperatuur bij het maken van foto's

Vroeger, toen er nog gefotografeerd werd met 'gewone' fototoestellen, hadden we last van 'kleurzweem'. Dit is een kleur over de foto die niet 'echt' overkomt. als je een foto maakt bij neonlicht, lijkt alles iets groenig. Een foto gemaakt in een gezellige huiskamer 's avonds wordt een beetje oranje. Als er kunstlicht wordt gebruikt bij het maken van foto's, is er altijd een zweem die op de foto niet thuis hoort.

Kelvin heeft zijn kleurtemperatuurschaal bepaald door te kijken naar de verkleuring van metaal  door verwarmen en de kleuren van de lucht.

Hieronder zie je het lijstje van Kelvin. Je kunt er van uit gaan dat hoe roder het licht, hoe lager de kleurtemperatuur.

Activiteiten

Bekijk de presentatie

 

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie