alchemie

Chemie (scheikunde) heette vroeger alchemie en was een mengsel van toverkunst, raden en gokken. Alchemisten probeerden al 1500 jaar geleden om lood in goud te veranderen (deze 2 metalen liggen dicht bij elkaar in het periodiek systeem). Ze probeerden ook het eeuwige leven te krijgen door een levenselixer (drankje voor het krijgen van de 'eeuwige jeugd') uit te vinden. Hoewel hen dat niet is gelukt, zijn de alchemisten toch de uitvinders van wat we nu scheikunde noemen.

De eerste chemici waren de Egyptenaren.

Thoth - God van de Alchemie

De moderne chemie ontstond 300 jaar geleden. De Fransman Antoine Lavoisier beschreef, voor het eerst, hoe 2 verschillende stoffen op elkaar reageren (een scheikundige reactie). 

John Dalton ontdekte dat stoffen uit atomen bestaan. De Rus Mendeleyev bedacht een handige manier om al die atomen (ongeveer 100 verschillende) te sorteren: "Het periodieke systeem der elementen".

Alchemistische werkplaats

Dit is een spotprent van een 17de-eeuwse alchemistische werkplaats. Er wordt de draak gestoken met de zoektocht naar een 'steen der wijzen', waarmee gewone metalen veranderd konden worden in goud. Hier is te zien hoe de alchemisten met grote belangstelling een experiment volgen terwijl ze met een blaasbalg het vuur doen oplaaien. 

Dmitri Ivanovitsj Mendeleyev (1834 - 1907)

 

activiteiten

1)  Hoe denk je dat de alchemisten toch iets hebben betekend voor de scheikunde?

2) Waarom, denk je, is het onmogelijk is om lood in goud te veranderen?

3)  Wie was Mendelejev?

4)  Wat heeft Mendeleyev met alchemie te maken?

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie poweroint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie