fase of (aggregatie)toestanden

De stof water bestaat uit watermoleculen. Deze moleculen hebben de scheikundige naam H2O. De moleculen van water, ijs en waterdamp zijn precies hetzelfde. De moleculen zitten alleen anders aan elkaar vast. In ijs zitten de moleculen vast aan elkaar en kunnen alleen maar een beetje trillen. De krachten tussen de moleculen is dan ook heel groot.  In water zitten de moleculen door elkaar heen. Zij kunnen door elkaar heen bewegen en de onderlinge kracht is niet zo groot meer.  Bij waterdamp zweven ze los van elkaar. De onderlinge kracht is heel erg klein.

IJs, water en waterdamp zijn de drie verschillende fases waarin water voor kan komen. Dit geld voor bijna alle stoffen. We noemen deze fases vast, vloeibaar en gas.

Je hoeft lood maar warm te maken en het gaat vanzelf een keer smelten en het wordt vloeibaar. Het kan zelfs verdampen, als je het maar heet genoeg maakt.

De stikstof uit de lucht kan ook vloeibaar worden wanneer je het flink afkoelt. Door warmte (rood in de driehoek boven aan de pagina) toe te voegen of juist weg te halen (blauw in de driehoek) kan je elke fase maken bij een stof.

Door warmte te gebruiken kan je een stof van fase laten veranderen. Door iets warmer te maken kan het bijvoorbeeld gaan smelten. Door juist iets te laten afkoelen kan het geen condenseren. De stof veranderd dan van fase. We noemen dit dan ook fase-overgangen.

 

Activiteiten

1)  Kan kwik ook gasvormig zijn?

2)  Kan zuurstof ook vast worden?

3)  Veranderen de moleculen van vorm wanneer een stof gaat smelten?

4)  In welke fase is de aantrekkingskracht bij de moleculen het grootst?

5)  In de verschillende fasen bewegen de molculen meer of minder. Wat zijn de verschillen in de bewegingen, in de verschillende fases? Leg je antwoord uit.

Doe de proef

Maak de hersenknerser

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie